Rekonstrukce zámečku Orlické Záhoří

Rekonstrukce zámečku Orlické Záhoří

RD Lipovka

Úvod » Rekonstrukce podkroví

Rozsah dodávky

 • Realizace kompletní rekonstrukce,
 • bourací práce,
 • demontáž opláštění,
 • vystužení krovů,
 • zemní práce,
 • realizace základové desky kůlny,
 • drážkování pro instalace TZB,
 • zednické práce,
 • vyzdění příček,
 • zazdění dveřních pouzder,
 • omítky,
 • instalace TZB,
 • sádrokartonové konstrukce,
 • půdní vestaby,
 • betonáž podlah,
 • montáž obkladů a džeb,
Stavby KUKLA - reference - kompletní rekonstrukce zámečku

Fotogalerie

Rekonstrukce podkroví K.n.O.

Rekonstrukce podkroví K.n.O.

Rekonstrukce podkroví K.n.O.

Úvod » Rekonstrukce podkroví

Rozsah dodávky

 • Rekonstrukce podkroví,
 • úprava kostrukce střechy,
 • vyztužení krovu,
 • montáž střešních oken Velux,
 • vytvoření prostoru portálového okna (původně šikmá střecha),
 • stříkaná tepelná izolace pěnou,
 • montáž sádrokartonových konstrukcí,
 • montáž podlah OSB,
 • pokláka dlažby toaleta,
 • montáž keramických obkladů toaleta,
 • montáž ZP,
 • kartáčování pohledových trámů a nátěr,
 • celková výmalba prostor.
Stavby KUKLA - Rakonstrukce podkroví KnO

Fotogalerie

RD Panská Habrová

RD Panská Habrová

RD Panská Habrová

Úvod » Rekonstrukce podkroví

Rozsah dodávky

 • Rekonstrukce podkroví,
 • rekostrukce střechy,
 • montáž sádrokartonových konstrukcí,
 • montáž podlah OSB,
 • pokláka dlažeb,
 • pokládka vinilových podlah,
 • zednické práce klenby,
 • montáž fasády,
 • montáž střešních oken,
 • obklad koupelny,
 • obklady toalety,
 • montáž ZP
 • kamenné zídky exteriér,
 • dodávka montáž dveří a obložkových zárubní Sapeli.
Stavby KUKLA reference RD Panská Habrová

Fotogalerie