Rekonstrukce bytu i jádra

Vy máte vizi, my zkušenosti a prostředky pro kvalitní i rychlou realizaci.

Rekonstrukci bytu a bytového jádra realizujeme ve dvou etapách tak, abychom dosáhli co největší spokojenosti zákazníků, zajistili rychlý průběh realizace a optimální výši nákladů na rekonstrukci. První etapa je zaměřená na získání co nejpřesnějších informací o aktuálním stavu bytu a představách zákazníka o výsledném stavu po rekonstrukci. Pro designovou část volíme cestu co nejpřesnějších vizualizací. Pro tu funkční (technologickou) pak konzultace s námi i odborníky v showroomech dodavatelů. Následně sestavíme rozpočet i časový harmonogram realizace a po vzájemném odsouhlasení přecházíme do druhé fáze, kterou je samotná realizace.

Disponujeme komplexním realizačním týmem, praxí, technologiemi a inovačním přístupem, proto i rekonstrukce zvládáme rychle, bez stresu a ve vysoké kvalitě výsledného provedení.

 

Naše nabídka služeb pro Vaši rekonstrukci bytu, bytového jádra:

Bourací práce

Bourací práce provádíme s ohledem na statické prvky a stávající technologie tak, aby byla zajištěna bezpečnost prací i přiměřená hlučnost. Samozřejmostí je ekologická likvidace odpadních materiálů.

Výstavba bytového jádra

Pro výstavbu bytového jádra používáme jak zděné technologie, tak suchou výstavbu za pomoci sádrokartonových konstrukcí. Volba systému odpovídá Vašim požadavkům na funkčnost z první fáze.

Hrubé rozvody IZT

V této fázi realizujeme drážkování, stavební přípravy pro nové rozvody a hrubou montáž rozvodů IZT (voda, odpady, elektro, plyn, data). Významným prvkem je následné profesionální a odborné provedení instalací, především jejich spojů, kde klademe důraz zejména na kontrolu těsnosti a neporušenosti spojů i samotné instalace.

SDK konstrukce

Montáž SDK je sice rychlý proces, ale zato náročný na přesnost. Montážní práce suché výstavby dlouhodobě dodáváme poměrně velké skupině firemních i koncových zákazníků, a proto se tématu suché výstavby věnujeme v samostatné sekci: Suchá výstavba montáž sádrokartonů (SDK)

Montáž obkladů a dlažeb

Montáž obkladů a dlažeb je fáze rekonstrukce, kde často rezonují negativní emoce. My se tomuto snažíme předcházet motivací zákazníků, aby využili v co nejširší možné míře služby vizualizace ještě před zahájením samotné rekonstrukce. Zákazník tak získá mnohem přesnější představu o výsledném designu těchto povrchů. Druhým naším silným nástrojem je komunikace před započetím prací tak, abychom co nejlépe uchopili potřeby zákazníka a jeho představu o výsledku. Podrobněji se tématu věnujeme v této samostatné sekci: Obklady a dlažby

Oprava omítek, podlah a stěrkování

Ve starších bytových, panelových domech je zpravidla nutné provést jak opravy omítek, tak i podlah. Zde se nevyplácí šetřit a opravy odkládat. Časová, technologická i nákladová náročnost těchto prací v samostatné etapě v pozdějším období klade na zákazníky mnohem vyšší míru stresu.

Kompletace elektro a voda (IZT)

Nyní probíhá montáž hlavních zařizovacích předmětů a technologických prvků, jako jsou vodovodní baterie, vypínače, zásuvky a mnoho dalšího. Rozsah je již předem určen a požadavky na odbornost se liší od zvolené technologie. Naší výhodou je komplexní tým potřebných odborností, a tak vše probíhá mnohem rychleji, než je tomu v případě mnoha jiných dodavatelů a stavebních firem.

Výmalba

Výmalba je jednoduchá. Tak přesně tak tomu opravdu není. Praxe a znalosti moderních materiálů významně ovlivňují jak technickou kvalitu a stálost výsledného povrchu, tak zejména celkový dojem z designu interiéru. 21. století nabízí mnohem víc než jen bílou barvu.

Stěrkování, pokládka finálních povrchů

Inovace v oblasti podlahových stěrek a materiálů přináší nové technologie každý rok, proto naši pracovníci absolvují pravidelná školení a workshopy praktické aplikace. Díky tomu dokážeme nabídnout nejen plnou šíři dostupného sortimentu, ale zejména garantovat požadovanou výslednou kvalitu povrchu.

Předání díla zákazníkovi

Po dokončení rekonstrukce stavby provedeme závěrečný úklid a výstupní kontrolu vyhotovení. Společně s Vámi realizujeme závěrečnou technickou kontrolu stavu díla a jeho předání. Je to pro nás srdeční záležitost s vlnou emocí, protože můžeme poodstoupit a s radostí se podívat na výsledek naší práce.

Rozsah naší dodávky lze samozřejmě rozšířit dle Vašich individuálních potřeb.

Stavby KUKLA  vizualizace byt po rekonstrukci