Stavba rodinného domu na klíč

Úvod » Služby » Stavba rodinného domu na klíč

Úspora času, starostí i financí.

Provádíme stavby zděných rodinných domů, které vynikají vysokou přidanou hodnotou. Zděné technologie sice představují složitější způsob výstavby domu s procesy, jež jsou náročné jak technologicky, tak i časově. O to více však dosahují trvalejší hodnoty, která v čase roste a disponuje vysokou technickou životností. Vaše investice do výstavby zděného domu přinese vyšší zhodnocení oproti jiným technologiím výstavby domů, jejichž technická životnost v čase klesá. Hodnota takového domu v lepším případě stagnuje, častěji však klesá.

Stavíme zděné domy pomocí nejrozšířenějších systémů v ČR: Heluz, Porotherm, Ytong, Porfix,
KM Beta, Wienerberger.

Disponujeme profesně komplexními realizačními týmy, díky nimž realizujeme celou stavbu, od základu po střechu, a také za ni ručíme. V případě Vašeho zájmu provádíme také následné terénní úpravy a výstavbu oplocení. Stavba rodinného domu na klíč šetří našim zákazníkům nejen čas, ale především starosti s navazujícími technologickými procesy a eliminuje převážnou část překážek souvisejících s pořízením vysněného bydlení.

Stavby KUKLA RD na klíč Rychnov nad Kněžnou
Logo Heluz
Logo Porotherm
Logo Ytong
Logo KM Beta
Logo Profix
Logo Weinerberger

Naše standardní dodávka stavby rodinného domu na klíč zahrnuje následující služby:

1

HRUBÁ STAVBA DOMU

Hrubá stavba zděného domu trvá v průměru tři a půl měsíce. Od přípravných zemních prací až po instalaci stropního systému. Více podrobností o rozsahu naší dodávky naleznete v sekci Hrubá stavba rodinného domu.

2

MONTÁŽ VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Naše příprava montáže výplní stavebních otvorů (oken, dveří, vrat) probíhá už ve fázi hrubé stavby, kdy je z naší strany kladen důraz na geometrickou přesnost stavebních otvorů. Při samotné montáži dbáme na dodržení technologických detailů, jako jsou vnitřní uzávěr připojovací spáry – parotěsná fólie a vnější uzávěr – naopak paropropustná, ale zároveň voděodolná fólie. Kvalitu a přesnost usazení považujeme za samozřejmou.

3

MONTÁŽ HRUBÝCH ROZVODŮ IZT

V této části realizace je velmi důležitá vzájemná komunikace s klientem, aby vytýčení a příprava drážek jednotlivých tras IZT plně korespondovaly s jeho aktuálním záměrem. Vzhledem k délce schvalovacího procesu stavebního povolení se mnohdy změní původní záměr a volba komponent. Významným prvkem je následné profesionální a odborné provedení instalací, především jejich spojů, kde klademe důraz zejména na kontrolu těsnosti tlakovou zkouškou i na ověření neporušenosti.

4

NAPOJENÍ RD NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Zajistíme připojení jednotlivých inženýrských sítí dle plánovaného využití a dostupnosti, včetně vybudování potřebné infrastruktury. Kanalizace, přípojka pitné vody a připojení elektřiny, plynovod, teplovod, telekomunikační síť, kabelová televize nebo vysokorychlostní internet, vrtané studny nebo čističky odpadních vod.

5

VNITŘNÍ OMÍTKY

Při realizaci vnitřních omítek se zaměření naší pozornosti mírně liší v závislosti na zvolené technologii. Vždy pro nás platí to, co mají všechny technologie dostupné na trhu společného, a to: dodržení technologického postupu a maximální rovinnost výsledného povrchu.

6

IZOLACE PODLAH, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, VYLITÍ PODLAH

Montáž izolace, instalace podlahového vytápění a následné vylití podlah, které my provádíme, je založeno pouze na technologické kázni bez kompromisů. Progresivní vývoj inovací v oblasti betonových směsí přináší nové technologie každý rok, proto naši pracovníci absolvují pravidelná školení a workshopy praktické aplikace. Díky tomu dokážeme nabídnout nejen plnou šíři dostupného sortimentu, ale zejména garantovat požadovanou výslednou kvalitu povrchu.

7

MONTÁŽ SDK

Montáž SDK je proces rychlý, ale náročný na přesnost. Montážní práce suché výstavby dlouhodobě dodáváme poměrně velké skupině firemních i koncových zákazníků, a proto se tématu suché výstavby věnujeme v samostatné sekci Suché stavby (SDK).

8

MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB

Montáž obkladů a dlažeb je fáze stavby, kde často rezonují negativní emoce. My se tomuto snažíme předcházet motivací zákazníků, aby v co nejširší možné míře využili služby vizualizace. Zákazník tak získá mnohem přesnější představu o výsledném designu těchto povrchů. Druhým naším silným nástrojem je komunikace před započetím prací tak, abychom co nejlépe uchopili potřeby zákazníka a jeho představu o výsledku.

9

KOMPLETACE IZT

V této fázi výstavby probíhá montáž hlavních zařizovacích předmětů a technologických prvků, jako jsou vodovodní baterie, vypínače, zásuvky a mnoho dalšího. Rozsah je již předem určen a požadavky na odbornost se liší od technologie. Naší výhodou je komplexní tým potřebných odborností, a tak vše probíhá mnohem rychleji, než je tomu v případě mnoha jiných dodavatelů – stavebních firem.

10

VÝMALBA

Výmalba je jednoduchá. Tak přesně tak tomu opravdu není. Vyžaduje praxi a znalosti moderních materiálů. Ty také významně ovlivňují naši volbu použitých materiálů. Kvalitní materiály zaručují vysokou technickou kvalitu, stálost a udržitelnost výsledného povrchu i možnost následných stejně kvalitních nátěrů v budoucnu. Materiály ovlivňují i celkový dojem z designu interiéru.

11

STĚRKOVÁNÍ, POKLÁDKA FINÁLNÍCH POVRCHŮ

Bez rovného podkladu nedopadne pokládka podlahy nikdy dobře, proto při nanášení stěrek hraje důležitou roli naše technologická kázeň i praxe. Rovinnost pokládky výsledných povrchů je na provedení stěrek přímo závislá a především významně ovlivňuje životnost povrchů. Z toho důvodu volíme pouze ověřené dodavatele stěrkových a podlahových materiálů. Detailněji se podlahám věnujeme v sekci: Podlahářské práce.

12

MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Obložkové zárubně patří k designu dnešních domů a při jejich montáži se soustředíme na přesnost a opatrnost, aby nedocházelo k oděrkám a jiným poškozením. Spolupracujeme se Sapeli, Sepos a Porta Dors.

13

ÚKLID VNITŘNÍCH PROSTOR

Úklid vnitřních prostor považujeme za samozřejmý krok v této fázi a jeho cílem není pouze uklidit, ale zejména poodstoupit a znovu provést kontrolu kvality naší práce v interiéru domu, a to jak v detailu, tak i v celkovém kontextu.

14

MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Energetická úspornost domu je v posledních letech tak často skloňována, že snad nemáme, co k ní dodat. Snad jen tolik, že efektivita celého systému zateplení tkví v pozorně a profesionálně provedených detailech a v již tolikrát zmíněné technologické kázni. Hlouběji se tomuto tématu věnujeme zde: Zateplení fasáda domů.

15

MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (SVODY, HROMOSVOD, PARAPETY)

Kvalitu montáže klempířských prvků významně ovlivňuje nejen příprava v průběhu montáže zateplovacího systému, ale také přesnost ve výrobě, aby na místě vše pasovalo jako klíč do zámku.

16

NATAŽENÍ FASÁDY

Právě fasáda je pomyslným kvalitním kabátem Vašeho nového domu. Podle nás nejde jen o profesní manuální zručnost, technologickou kázeň, a to obzvláště s ohledem na aktuální počasí, ale především o dokonalou znalost reálných technických vlastností daných materiálů a jejich správnou volbu.

17

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Pokládka venkovní dlažby je téma samo o sobě, a proto jej nemá cenu příliš rozepisovat. Prostě to umíme a víme, co děláme.

18

OPLOCENÍ

Ano, samozřejmě i výstavba oplocení je v naší nabídce a limitem je jen Vaše představivost.

19

PŘEDÁNÍ STAVBY INVESTOROVI

Po dokončení stavby Vašeho domu provedeme závěrečný úklid a výstupní kontrolu vyhotovení. Společně s Vámi a technickým dozorem realizujeme závěrečnou technickou kontrolu stavu díla a jeho předání, včetně podkladů a revizních zpráv pro kolaudaci Vašeho vysněného domu. Je to pro nás srdeční záležitost s vlnou emocí, protože můžeme poodstoupit a s radostí se podívat na výsledek naší několikaměsíční práce.

Rozsah naší dodávky lze samozřejmě rozšířit dle Vašich individuálních potřeb.