Rekonstrukce rodinného domu

Úvod » Služby » Rekonstrukce rodinného domu

Vy máte vizi a my technické prostředky pro její realizaci.

Je-li ve stavebnictví něco velká výzva, pak to jsou jednoznačně rekonstrukce všech typů objektů. Náročnost této „disciplíny“ spočívá v překvapeních, která Vám přichystá lidová tvořivost předchozích generací. A  to je vždy výzva, která prověří jak charakter stavební firmy, tak i stavebníka.

Disponujeme komplexním realizačním týmem, praxí, technologiemi a inovačním přístupem, proto i rekonstrukce zvládáme rychle, bez stresu a ve vysoké kvalitě výsledného provedení.

 

Stavby KUKLA ilustrativni foto rekonstrukce podkroví

Náš postup a nabídka služeb pro Vaši rekonstrukci rodinného domu:

1

REKONSTRUKCE KONSTRUKCE STŘECHY

Jako dílčí dodávku rekonstrukce rodinných domů provádíme kompletní rekonstrukce střech. Rozsah rekonstrukce určuje aktuální technický stav střechy, zejména pak použité stávající technologie a Vaše požadavky na výsledné provedení. Pro realizaci je tedy nezbytný podrobný průzkum technického stavu a vyhodnocení vašeho záměru, nebo PD.

2

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

Výměna střešní krytiny patří k nejrychlejší i „nejlehčí“ části rekonstrukce střechy. Přesto ani zde nelze vynechat podrobný průzkum technického stavu a vyhodnocení Vašeho záměru. Zpravidla je nutná částečná, ne-li plná rekonstrukce konstrukce střechy. Pracujeme se všemi krytinami běžně dostupnými na českém trhu, proto nás limituje pouze technický stav Vaší střechy a Vaše finanční možnosti.

Bramac, Tondach, Prefa, KM beta, Lindab.

3

MONTÁŽ HRUBÝCH ROZVODŮ IZT

V této části realizace je velmi důležitá vzájemná komunikace s klientem, aby vytýčení a příprava drážek jednotlivých tras IZT plně korespondovaly s jeho aktuálním záměrem. Vzhledem k délce schvalovacího procesu stavebního povolení se mnohdy změní původní záměr a volba komponent. Významným prvkem je následné profesionální a odborné provedení instalací, především jejich spojů, kde klademe důraz zejména na kontrolu těsnosti tlakovou zkouškou i na ověření neporušenosti.

4

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN

Samozřejmostí naší nabídky je montáž střešních oken v průběhu rekonstrukce střechy. I zde nabízíme nejrozšířenější sortiment v ČR. Velux, Fakro.

5

BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce k rekonstrukci prostě patří, vyžadují však znalosti, praxi a technickou zdatnost, a to především v případě bourání významných statických prvků, nosných stěn i stropů. Míra bezpečnosti bourání je přímo úměrná dodržené technologické kázni. Jen tak lze předejít mnohdy fatálním událostem. Proto k bourání nepouštíme pracovníky bez potřebné praxe, vybavení a strategie postupu prací, abychom omezili chyby v maximální možné míře a zvýšili tak co nejvíce bezpečnost.

6

ÚPRAVY NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Úpravy nosných konstrukcí mají přímou návaznost na bourací práce a i zde hraje významnou roli odbornost provedení, technologická kázeň a dostupnost technických prostředků. Nenosné konstrukce kladou nižší nároky na technologie, ale o to vyšší nároky na praxi. Náš tým je pro tyto práce dobře připravený, takže provádění prací vždy probíhá podle plánované technické návaznosti.

7

VNITŘNÍ OMÍTKY

Při realizaci vnitřních omítek se zaměření naší pozornosti mírně liší v závislosti na zvolené technologii. Vždy pro nás platí to, co mají všechny technologie dostupné na trhu společného, a to: dodržení technologického postupu a maximální rovinnost výsledného povrchu.

8

IZOLACE PODLAH A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Kvalita montáže izolace, instalace podlahového vytápění a vylití podlah, které provádíme, je pouze o technologické kázni bez kompromisů. Tento přístup nám umožňuje garantovat dlouhodobou životnost.

9

VYLITÍ PODLAH

Progresivní vývoj inovací v oblasti podlahových stěrek i betonových směsí přináší nové technologie každý rok, proto naši pracovníci absolvují pravidelná školení a workshopy praktické aplikace. Díky tomu dokážeme nabídnout nejen plnou šíři dostupného sortimentu, ale zejména garantovat požadovanou výslednou kvalitu povrchu.

10

MONTÁŽ SDK

Montáž SDK je sice rychlý proces, ale zato náročný na přesnost. Montážní práce suché výstavby dlouhodobě dodáváme poměrně velké skupině firemních i koncových zákazníků, a proto se tématu suché výstavby věnujeme v samostatné sekci Suchá výstavba montáž sádrokartonů (SDK).

11

MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB

Montáž obkladů a dlažeb je fáze rekonstrukce, kde často rezonují negativní emoce. My se tomuto snažíme předcházet motivací zákazníků, aby v co nejširší možné míře využili služby vizualizace. Zákazník tak získá mnohem přesnější představu o výsledném designu těchto povrchů. Druhým naším silným nástrojem je komunikace před započetím prací tak, abychom co nejlépe uchopili potřeby zákazníka a jeho představu o výsledku. Podrobněji se tématu věnujeme v této samostatné sekci: Obklady a dlažby

12

KOMPLETACE ELEKTRO A VODA

V této fázi rekonstrukce probíhá montáž hlavních zařizovacích předmětů a technologických prvků, jako jsou vodovodní baterie, vypínače, zásuvky a mnoho dalšího. Rozsah je již předem určen a požadavky na odbornost se liší podle zvolené technologie. Naší výhodou je komplexní tým potřebných odborností, a tak vše probíhá mnohem rychleji, než je tomu v případě mnoha jiných dodavatelů a stavebních firem.

13

VÝMALBA

Výmalba je jednoduchá. Tak přesně tak tomu opravdu není. Praxe a znalosti moderních materiálů významně ovlivňují jak technickou kvalitu a stálost výsledného povrchu, tak zejména celkový dojem z designu interiéru. 21. století nabízí mnohem víc než jen bílou barvu.

14

STĚRKOVÁNÍ, POKLÁDKA FINÁLNÍCH POVRCHŮ

Inovace v oblasti podlahových stěrek a materiálů přináší nové technologie každý rok, proto naši pracovníci absolvují pravidelná školení a workshopy praktické aplikace. Díky tomu dokážeme nabídnout nejen plnou šíři dostupného sortimentu, ale zejména garantovat požadovanou výslednou kvalitu povrchu.

15

MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Obložkové zárubně patří k designu dnešních domů a při jejich montáži se soustředíme na přesnost a opatrnost, aby nedocházelo k oděrkám a jiným poškozením. Spolupracujeme se Sapeli, Sepos, Porta Dors.

16

MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Energetická úspornost domu je v posledních letech tak často skloňována, že snad nemáme, co k ní dodat. Snad jen tolik, že efektivita celého systému zateplení tkví v pozorně a profesionálně provedených detailech a v již tolikrát zmíněné technologické kázni. Hlouběji se tomuto tématu věnujeme zde: Zateplení a fasády domů.

17

MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Kvalitu montáže klempířských prvků významně ovlivňuje nejen příprava na místě v průběhu montáže zateplovacího systému, ale také přesnost ve výrobě, aby na místě vše pasovalo jako klíč do zámku.

18

NATAŽENÍ FASÁDY

Právě fasáda je pomyslným kvalitním kabátem rekonstruovaného domu. Podle nás nejde jen o profesní manuální zručnost, technologickou kázeň, a to obzvláště s ohledem na aktuální počasí, ale především o dokonalou znalost reálných technických vlastností daných materiálů a jejich správnou volbu. Více informací naleznete na této stránce: Zateplení a fasády domu.

Rozsah naší dodávky lze samozřejmě rozšířit dle Vašich individuálních potřeb.