Stavby komerčních objektů

Primárně se orientujeme na stavby komerčních objektů malého rozsahu.

Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s většinou velkých stavebních firem v našem regionu i mimo něj. Často se podílíme na velkých a středních stavebních projektech formou subdodávek. Dospěli k názoru, že chceme regionálním investorům nabídnout možnost realizovat své stavební projekty malého rozsahu, a to transparentní, individuální cestou, formou přímé výstavby ve spolupráci s námi.

Přínos takové spolupráce vidíme v mnoha aspektech; jasná odpovědnost za kvalitu; rychlost realizace; snadno řešitelný servis; posílení zaměstnanosti v regionu; kumulace regionálního bohatství a posílení obchodně-sociálních vztahů.

Komerčními objekty malého rozsahu myslíme stavby a vestavby s obestavěnou plochou do 1500 m2.

Naše nabídka služeb v segmentu komerčních objektů:

Stavba objektů občanské vybavenosti

Obcím, a nejen jim, nabízíme výstavbu kulturních, komunitních center, domů sociální péče, úřadů či služeben a dalších objektů občanské vybavenosti.

Stavba sídla

Společnostem a firmám nabízíme výstavbu staveb technického zázemí, jako jsou dílny, sklady, výrobní i kancelářské prostory.

Vestavby do hal

Samozřejmostí naší nabídky jsou vestavby administrativních, sociálních či jiných oddělených prostor v halách.

Rekonstrukce provozovny

Budujete novou provozovnu ve starých prostorách, nebo jste se rozhodli pro rekonstrukci stávající provozovny? Pak jsme těmi pravými partnery pro Váš projekt v rychnovském regionu a budeme rádi, když se na nás obrátíte se svojí poptávkou.

Rekonstrukce kanceláře

Rekonstrukce kanceláří realizujeme převážně pro pojišťovny a bankovní domy, které poměrně často inovují image svého zázemí. Chcete-li rekonstruovat kancelář, jsme tou pravou firmou pro rychlou, kvalitní a hladce probíhající rekonstrukci.

Rekonstrukce haly

Rekonstrukce skladových a průmyslových hal umíme, ale také připomínáme náš realizační limit 1500 m2 obestavěné plochy, protože nechceme slibovat, co nedokážeme splnit. Cílíme na realizace projektů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a ideálně v rychnovském regionu.

Stavby KUKLA foto rekonstrukce Praha Slivenec římsy